Impresum

Agria d.o.o. za proizvodnju i trgovinu

HR-31315 Karanac, Kolodvorska 83

OIB: 76958388708

Tel: +385 31 281 666, Fax: +385 281 653

Trgovački sud u Osijeku

MBS: 030007413

Temeljni kapital: 1.480.000,00 kn plaćen u cijelosti

Atila Seleši, član uprave, predsjednik uprave

4.Gardijske Brigade 41H (HTTS) 21000 Split

e-mail: atila.selesifoo@agria.hr

Tel: +385 21 374 523

Jasna Vukelić, član uprave, direktor za financije

Sv.L.B.Mandića 215, 31000 Osijek

e-mail: jasna.vukelicfoo@agria.hr

Tel: +385 31 281 666

Janoš Seleši , prokurist

Sv.L.B.Mandića 215, 31000 Osijek

Tel: +385 31 281 666

Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR38 2340 0091 1000 1747 2

e-mail: infofoo@agria.hr