Pretraga
Asortiman
  Menu Close

  Reklamacije i povrat

  Reklamacije i povrat

  Pravo na jednostrani raskid Ugovora (povrat narudžbe) bez navođenja razloga imaju svi kupci webshopa tvrtke Agria d.o.o. u roku od 14 dana od primitka pošiljke.

  Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora (povrat), mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte. Zahtjev za jednostrani raskid Ugovora se šalje na e-mail webshop@agria.hr ili poštom na  adresu Agria d.o.o., Sv.L.B.Mandića 215, 31000 Osijek ili osobnim dolaskom u poslovnicu sa ispunjenim zahtjevom za jednostranim raskidom ugovora.  Potvrdu  primitka  obavijesti  o jednostranom  raskidu  ugovora  Prodavatelj  će  dostaviti Kupcu elektroničkom poštom.

  Obrazac za jednostrani raskid ugovora preuzmite ovdje. Nakon što Kupac zatraži povrat kontaktirat će ga osoblje Prodavatelja i dati uputstva za izvršenje  povrata. Kako  bi povrat  bio  uvažen  vraćena  roba  mora  biti nekorištena (tj. ne smije biti stavljena u funkciju ili montirana), neoštećena, kompletna sa dijelovima koji čine cjelinu proizvoda i u originalnoj ambalaži. Ukoliko roba nije u odgovarajućem stanju, Prodavatelj neće uvažiti zahtjev za povrat i nije u obavezi izvršiti povrat uplaćenog novca Kupcu. Ako pregledom proizvoda Prodavatelj utvrdi da je vraćena roba u odgovarajućem stanju, vratit će puni iznos koji je Kupac platio na tekući račun ili kreditnu karticu, odnosno na isti  način  na  koji  je  Kupac izvršio  uplatu,  najkasnije  u  roku  od  14  dana od zaprimanja odluke o jednostranom raskidu ugovora.

  Napomena: ako je proizvod izrađen po vašoj mjeri i specifikaciji nećemo uvažiti zahtjev za povrat. Zato vas posebno molimo da prije narudžbe provjerite još jednom podatke u narudžbi ili provjerite specifikacije proizvoda. Za primjer izdvajamo tuš kabine po mjeri ili pločice koje mogu oscilirati u nijansama i bojama ovisno o tvorničkoj seriji. Dobar primjer su i pelet peći za koje niste provjerili ispravnost i karakteristike dimnjaka a koje su bitan uvjet proizvođača za ispravan rad peći.

  Kupac snosi sam troškove dostave povrata.

  Povrat novca Prodavatelj može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena, a smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje ili preda robu Prodavatelju, odnosno osobi koju Prodavatelj ovlastiti za primanje robe.

  Sve  proizvode Kupac  može vratiti  na adresu Agria d.o.o., Sv.L.B.Mandića 215, 31000 Osijek ili u ostale poslovnice Prodavatelja uz prethodnu najavu. Kupac  se  obavezuje vratiti  robu  u  roku  od  dva  radna  dana  od  odobrenja zahtjeva. Ako nakon 20 dana od predaje narudžbe ne dobijete nikakvu obavijest o statusu narudžbe niti isporuku, molimo javite se na e-mail webshop @agria.hr kako bismo mogli poduzeti radnje.

  Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

  -ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena.

  -predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču (materijal, boja, po mjeri).

   

  Skriveni nedostaci na proizvodu

  Ako se nakon primitka pokaže da proizvod ima neki skriveni nedostatak Kupac je obavezan prijaviti nedostatak Prodavatelju. Prodavatelj nije u mogućnosti uočiti skrivene nedostatke koji su često uzrokovani u samoj proizvodnji ili neispravnom narudžbom kupca stoga je prijava Prodavatelju obaveza Kupca. Pravo prigovora na skriveni nedostatak imate u roku koji je propisan zakonom od dana preuzimanja proizvoda. Iza toga roka nećemo priznati prigovor. Izdvajamo keramičke pločice koje mogu oscilirati u boji i uzorku ovisno o tvorničkoj seriji. Razlike u uzorcima serija pločica su razlog zbog kojeg ne priznajemo naknadne zahtjeve za povrate pločica. Uzrok je tehničke prirode te nastaje kod procesa proizvodnje u tvornicama i ne može se smatrati skrivenim nedostatkom.

  U većini slučajeva uputiti ćemo vas na ovlaštene servisere proizvoda.

  Napomena: u slučaju montiranog i/ili korištenog proizvoda kod kojeg je utvrđen ili se mogao uočiti skriveni nedostatak prije ugradnje nećemo prihvatiti povrat kao ni zahtjev za nadoknadu troškova ugradnje, tj. montaže i demontaže.

   

  Način podnošenja prigovora potrošača

  Sukladno  članku  10.  Zakona  o  zaštiti  potrošača  (Narodne  novine  br.41/14) Kupac svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu može iskazati prigovorom u pisanoj formi pri čemu ćemo bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor možete poslati putem elektroničke pošte webshop@agria.hr ili na adresu Agria doo, Sv.L.B.Mandića 215, 31000 Osijek. Prodavatelj  se  obvezuje  u  pisanom  obliku  odgovoriti  u  roku  15  dana  od  dana  zaprimanja prigovora. Formular za prigovor preuzmite ovdje.