Menu
Košarica

Dostava

Dostava

Dostavu vršimo sa dostavnim vozilima Prodavatelja tvrtke ako je moguće ili koristimo usluge različitih tvrtki koje se bave uslugama prijevoza (Intereuropa, Lagermax, GLS…). Dostavu vršimo samo do ulaza u vaš objekt (kuću ili stambeni objekt) ali ne i u sam objekt. Ako je riječ o stambenoj zgradi ili objektu sa više stanova roba se dostavlja samo do ulaza u zgradu. Stoga uvijek obratite pažnju kod narudžbe na gabarite robe i ako je potrebno osigurajte nekoga za pomoć kod preuzimanja proizvoda. Uvjet je da vozilo i dostavljač imaju nesmetan i siguran prilaz te ispravnu adresu isporuke. Dostavljač će prići do točke do koje je moguće prići vozilom a da pri tome ne ugrožava promet, sigurnost, vozilo ili imovinu. Narudžbe se dostavljaju radnim danima.

Rok za isporuku narudžbe je do 10 radnih dana (praznici, blagdani i vikendi nisu uključeni u rok za isporuku) ako nije drukčije naznačeno u potvrdi narudžbe ili u poslanoj obavijesti Kupcu. Rok počinje teći od dana kada se zaprimi uplata na žiro-račun tvrtke Agria d.o.o..

Cijena dostave se izračunava po udaljenosti, težini, obujmu i eventualnim posebnim zahtjevima (neki proizvodi mogu imati zahtjev kao „lomljivo“).

Kod isporuke kupac je dužan pregledati proizvod i obratiti pažnju na sljedeće:

-da li je ambalaža oštećena,

-da li je isporučen naručen proizvod,

-da li su isporučene naručene količine.

Kupac potpisom na dokument dostavljača potvrđuje da je primio naručen proizvod bez nedostataka. U suprotnom nećemo moći prihvatiti reklamaciju stoga bitno je da se vidljiva oštećenja na ambalaži i proizvodu odmah prijave dostavljaču. Ako se utvrde nedostatci Kupac ima pravo vratiti proizvode i odustati od kupovine.

Prodavatelj nije odgovaran za štetu koja može nastati prilikom dostave robe na imovini kupca ili trećih strana uzrokovane vozilom ili proizvodom (oštećenje kolnog ulaza/prilaza zbog težine vozila, oštećenja na ogradama, kućama, stepeništu, vratima i drugoj imovini uzrokovana vozilom ili sa manipulacijom proizvoda, itd). Ponavljamo osiguranje odgovarajućeg pristupa vozila objektu je na kupcu.